VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu

MỖI THANH NIÊN MỘT CUỐN SÁCH LÀM BẠN 2022

Thúc đẩy văn hóa đọc "Hành trang tri thức"

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty Cổ phần Giáo dục và Phát triển Nghề nghiệp BnD Edu phối hợp tổ chức Chương trình "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn" năm 2022.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên, sinh viên về giá trị của việc đọc sách; xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh của thanh niên, sinh viên; xây dựng môi trường giao lưu, chia sẻ và tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức cho các bạn trẻ.

VitanEdu

Đơn vị

Tổ chức

VitanEdu

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của Thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam...

Xem thêm
VitanEdu

Công ty Cổ phần Giáo dục và Phát triển Nghề nghiệp BnD Edu

BnD Inc. là một tổ chức liên kết các công ty, đơn vị thành viên trực thuộc, bao gồm BnD Tech, BnD Edu, BnD Community, BnD AI, và một số đơn vị đang tiếp tục được tạo dựng.

BnD Inc. đã nghiên...

Xem thêm