17/04/2022

Tôi yêu Tổ quốc tôi

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 xác định tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gồm: 

1. Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các nội dung: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, giới thiệu các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành làm theo lời Bác bằng các giải pháp, việc làm cụ thể.

- Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

- Chủ động, kiên trì đổi mới phương thức tuyên truyền để thanh niên nắm bắt đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cổ vũ tinh thần thượng tôn pháp luật. Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp và định hướng thông tin cho thanh niên. Vận động thanh niên tham gia tích cực cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

- Đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giúp thanh niên tìm hiểu, tự hào về truyền thống của dân tộc; phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Tập trung tổ chức các chương trình, hoạt động có tính giáo dục đồng loạt, rộng khắp nhân dịp các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội. Thường xuyên tổ chức để thanh niên đến với địa danh lịch sử, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa; tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

- Vận động hội viên, thanh niên nâng cao nhận thức về chủ quyền an ninh Tổ quốc, cổ vũ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc trong hội viên, thanh niên bằng những việc làm thiết thực gắn với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân, tập thể. Tổ chức Hội các cấp tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, biển đảo”. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các vùng biên giới, biển đảo. Thực hiện công trình thanh niên toàn quốc về biển đảo.

2. Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Tập trung giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, yêu lao động. Phát huy vai trò, ảnh hưởng xã hội tích cực của những tấm gương “Thanh niên sống đẹp”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu”, người nổi tiếng, người của công chúng đối với thanh niên. Tuyên truyền về những tấm gương, hành động đẹp của thanh niên trên truyền thông đại chúng và mạng xã hội.

- Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên; thành lập các đội hình, CLB thanh niên tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực. Tổ chức diễn đàn “Thanh niên với pháp luật”, “Pháp luật và cuộc sống thanh niên”, thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại rượu bia.

- Vận động hội viên, thanh niên tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tổ chức liên hoan, tuyên dương “Gia đình trẻ văn hóa, hạnh phúc”.

- Triển khai chương trình “Mỗi thanh niên một quyển sách làm bạn”, vận động xây dựng tủ sách cho thanh niên vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, biển đảo.

- Tổ chức các cuộc vận động sáng tác tác phẩm nghệ thuật cho thanh niên, bình chọn các văn nghệ sĩ trẻ có nhiều tác phẩm mang tính giáo dục, tác động tích cực đến nhận thức, lối sống của thanh niên.

- Tiếp tục triển khai và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” để tuyên dương và nhân rộng điển hình thanh niên tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

- Tiếp tục thực hiện chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” tôn vinh những tấm gương chân thực về những con người nghị lực, khơi dậy những giá trị sống tốt đẹp, đồng thời lan tỏa nghị lực vượt qua khó khăn, bệnh tật để vươn lên trong thanh niên.

- Tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục, cảm hóa và xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy: chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, duy trì, thành lập các câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”.

3. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp

- Tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thanh niên phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, công tác, phát huy sáng kiến để nâng cao hiệu quả làm việc, cải cách hành chính. Tổ chức cuộc vận động “Thanh niên sáng tạo vì đất nước phát triển”, trao giải thưởng “Thanh niên sáng tạo” hàng năm. Xây dựng các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên học tập, đổi mới phương pháp dạy và học. Khuyến khích thanh niên nghiên cứu khoa học, triển khai các công trình, sản phẩm sáng tạo phục vụ học tập; cải tiến khoa học công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, phát triển kinh tế biển, du lịch biển, đảo; đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm chủ công nghệ, vũ khí, khí tài hiện đại; tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của cộng đồng.

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên tự học tập, trang bị kiến thức về khởi nghiệp. Tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, các tọa đàm về các giải pháp khởi nghiệp từ việc phát huy thế mạnh địa phương cho thanh niên, tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo khả thi để tư vấn hỗ trợ, huy động nguồn lực hỗ trợ cho các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên, kết nối các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà đầu tư khởi nghiệp để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên. Giới thiệu công nghệ mới, mô hình quản trị, các mô hình phân phối sản phẩm mới.

- Tổ chức các chương trình kết nối doanh nhân các khu vực; phát huy vai trò của các chuyên gia trên các lĩnh vực, các doanh nhân trẻ thành đạt, các nhà khoa học, các công chức trẻ trong cơ quan quản lý nhà nước tham gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tổ chức các hội chợ, các cuộc xúc tiến thương mại để vận động doanh nhân trẻ tiêu dùng sản phẩm của nhau. Phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ có cơ chế hỗ trợ và thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp.

4. Thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng

- Tiếp tục tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng ba biên giới”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh”, kịp thời hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với nhân dân và thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.

- Triển khai các hoạt động tình nguyện theo chuyên đề, như: xây dựng Nhà Nhân ái, Nhà thích ứng với lũ lụt, Nhà Bán trú cho em, Trường đẹp cho em, đường giao thông nông thôn, Cổng trường an toàn giao thông, Bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn; điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, con đường em đến trường.

- Đẩy mạnh các hoạt động hiến máu tình nguyện trong thanh niên. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, các Trung tâm truyền máu xây dựng các đội thanh niên ứng trực tình nguyện hiến máu, ngân hàng dự trữ máu, ngân hàng máu sống, máu hiếm...; tổ chức tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các đội hình và cá nhân xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.

- Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tổ chức các chương trình khám chữa bệnh tình nguyện theo chuyên đề cho người nghèo như: hành trình “Nhân ái vì sức khỏe cộng đồng”; chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, “Cùng sống khỏe”,“Tiếp sức người bệnh”, hoạt động khám, chữa bệnh cho người nghèo, mổ thay thủy tinh thể cho người già, mổ điều trị hở van tim cho trẻ em, tập huấn sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học, tặng tủ thuốc cho ngư dân...

- Vận động những cá nhân có uy tín trong nhiều lĩnh vực tham gia các chương trình tình nguyện của Hội. Tổ chức các chương trình tình nguyện, chương trình nghệ thuật ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương Tổ quốc, vùng biển đảo để phục vụ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức các chương trình biểu diễn gây quỹ ủng hộ người nghèo, hỗ trợ công tác an sinh xã hội.

- Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp xây dựng và triển khai các dự án bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện tốt chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam chống rác thải nhựa”; phát hiện, đấu tranh chống các hành vi hủy hoại tài nguyên, môi trường. Xây dựng và thực hiện các đề án, các mô hình cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tập hợp, đoàn kết, điều phối và hỗ trợ hoạt động tình nguyện của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên; nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo đúng đối tượng, địa chỉ cần giúp đỡ. Định kỳ phối hợp tổ chức “Ngày hội tình nguyện quốc gia”, “Giải thưởng tình nguyện quốc gia”.

5. Thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế

- Tuyên truyền rộng rãi trong thanh niên về ý thức rèn luyện thể dục, thể thao, vận động thanh niên tự giác tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe hằng ngày tùy theo điều kiện của mỗi cá nhân. Tổ chức Hội các cấp duy trì tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao tối thiểu 01 năm/lần dành cho cán bộ Hội, hội viên, thanh niên. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, uy tín các giải thể thao trong thanh niên. Phát động phong trào “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”.

- Tổ chức Hội các cấp triển khai các loại hình tư vấn tâm lý cho thanh niên. Xây dựng bộ công cụ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho thanh niên. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích.

- Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, khuyến khích thanh niên tham gia các tổ chức câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích và nhu cầu, nghề nghiệp của thanh niên.

- Xây dựng các hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên. Chú trọng các kỹ năng giúp thanh niên chủ động, tự tin trong thể hiện năng lực bản thân, giao tiếp xã hội.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về hội nhập quốc tế; thời cơ và thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế; mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế.

- Vận động hội viên, thanh niên tích cực học tập tiếng Anh, tích cực tham gia triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam do Đại hội Đoàn lần thứ XI thông qua, khuyến khích thanh niên tham gia các diễn đàn thanh niên khu vực, thế giới.

- Tổ chức “Ngày văn hóa” ASEAN và các nước trên thế giới. Phối hợp, tham gia tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao giữa thanh niên các nước trong khu vực, các tỉnh giáp biên, các tổ chức Hội ở nước ngoài.