19/08/2022

Thông báo gia hạn thời gian nhận bài dự thi và bình chọn "Cuộc thi Cuốn sách thay đổi cuộc đời"

"Cuộc thi Cuốn sách thay đổi cuộc đời" năm 2022 đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của thí sinh đến từ hơn 54 tỉnh thành trên cả nước, nhằm tạo điều kiện để Cuộc thi được lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy chia sẻ những giá trị tốt đẹp từ những cuốn sách đến cộng đồng Ban Tổ chức đã quyết định gia hạn thời gian nhận bài và bình chọn của Cuộc thi.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; thực hiện kế hoạch số 51-KH/TWH ban hành ngày 15/4/2022 về tổ chức Chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2022, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Cuộc thi “Cuốn sách thay đổi cuộc đời”.

Để Cuộc thi lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong hội viên, thanh niên, sinh viên, học sinh cả nước; sau khi làm việc với các đơn vị liên quan và Ban Tổ chức Cuộc thi, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thống nhất gia hạn thời gian tổ chức của Cuộc thi, cụ thể như sau:

- Thời gian nhận bài dự thi: đến hết ngày 30/9/2022.
- Thời gian bình chọn cho các bài dự thi: đến hết ngày 31/10/2022.

Đề nghị Ban thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cán bộ Hội, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Để tham gia gửi bài dự thi, bình chọn cho những bài dự thi xuất sắc của các thí sinh, bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang Cuộc thi tại đây hoặc truy cập theo đường dẫn: https://vitanedu.com/contest/cuon-sach-thay-doi-cuoc-doi-3

Thông báo gia hạn thời gian nhận bài dự thi và bình chọn Cuộc thi Cuốn sách thay đổi cuộc đời - Ảnh 1